Tham gia lớp học có 30 học viên là người đang và có nhu cầu làm du lịch, hướng dẫn viên, thuyết minh tại các khu, điểm du lịch tại các xã vùng cao của Bát Xát.

Từ ngày 24-29/8, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 5 nội dung chính gồm: Tổng quan về du lịch thế giới và Việt Nam, xu thế và triển vọng; du lịch Bát Xát nói riêng và Lào Cai nói chung trong xu hướng phát triển hiện nay; cập nhật Luật Du lịch, các văn bản, quy định liên quan đến nghề hướng dẫn viên du lịch; kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch và nắm tâm lý du khách; kỹ năng và phương pháp thuyết minh, xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn viên du lịch tại các điểm.

Để lại bình luận của bạn: