Chị Trang Thị Mai trình bày những kỹ năng trong Chăm sóc khách Du lịch

 

 

Chị Lý Mẩy Hạnh thay mặt nhóm trình bày kết quả hoạt động nhóm về những kiến thức một HDV tại điểm cần có trong công tác HDV
Chị Lý Mẩy Pết  chia sẻ về thái độ phục vụ khách của bản thân
Anh Giàng A Thái chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đoàn khách

Để lại bình luận của bạn: