Công ty cổ phần phát triển TAD Việt Nam, đại diện Tổng giám đốc công ty Bà Trần Nữ Ngọc Anh cùng đồng hành cùng văn phòng hóa Tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá tác động chính sách và giải pháp chuyển đổi số trong du đối phó với COVID-19 bệnh dịch 

Du lịch thông minh = DU LỊCH + CÔNG NGHỆ 4.0.
Công nghệ 4.0: kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý
– Trí tuệ nhân tạo
– internet vạn vật,
– system information system (Hệ thống GIS địa chỉ thông tin), Robot, 3D, VR & AR (Thực tế ảo & Thực tế tăng cường Thực tế ảo và thực tế tăng cường) …
Tất cả các công nghệ này đều có thể ứng dụng trong hoạt động du lịch.
Tuy nhiên, cần có những chiến lược tổng thể để phát triển du lịch thông minh từ trung ương đến địa phương như: Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, giao thông minh và nông nghiệp thông minh.
Cổng thông tin điện tử du lịch Lào Cai đang triển khai …

Các tỉnh nên đẩy mạnh mảng này theo quyết định 1671 / QĐ-TT 30/11/2018 …

Để lại bình luận của bạn: