TAD Việt Nam phối hợp với tổ chức Ade et Action và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Lào Cai lần thứ II, năm 2020.

Để lại bình luận của bạn: