Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Bắc Hà và Công ty CPPT TAD Việt Nam tổ chức bế giảng khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch đầu tiên tại huyện Bắc Hà, từ ngày 4 - 10 tháng 8 năm 2020.

Tham gia khóa đào tạo có 20 học viên là cán bộ, nhân viên làm hướng dẫn viên, thuyết minh tại các khu, điểm du lịch và nữ dân tộc thiểu số có nhu cầu học làm hướng dẫn viên du lịch tại các xã, thị trấn có thế mạnh về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định hoàn thành khóa đào tạo.

Trong thời gian hơn 1 tuần, các học viên truyền đạt nhiều nội dung như: Tổng quan về du lịch thế giới và Việt Nam, xu thế và triển vọng; du lịch Bắc Hà nói riêng và Lào Cai nói chung trong xu hướng phát triển hiện nay; cập nhật Luật Du lịch, các văn bản liên quan và các quy định liên quan đến nghề hướng dẫn viên du lịch; kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh du lịch và nắm tâm lý du khách; kỹ năng và phương pháp thuyết minh, xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn…

Để lại bình luận của bạn: