Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá tác động chính sách và giải pháp chuyển đổi số trong du lịch ứng phó với dịch bệnh COVID-19

By TAD Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển TAD Việt Nam, đại diện Tổng giám đốc công ty Bà Trần Nữ Ngọc Anh cùng đồng hành cùng văn phòng hóa Tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá tác động chính sách và giải pháp chuyển đổi số trong du đối phó với COVID-19 bệnh dịch …

Để lại bình luận của bạn:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với huyện Bắc Hà, CRED và TAD Việt Nam tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

By TAD Việt Nam

Để lại bình luận của bạn:

Để lại bình luận của bạn:

Hội thi Nghiệp vụ Bàn, Bartender, Buồng, Lễ tân Quảng Ninh 2020.

By TAD Việt Nam

Để lại bình luận của bạn:

Để lại bình luận của bạn:

Đào tạo Nghiệp vụ chuyên sâu cho Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý cấp trung trong Doanh nghiệp ngành Du lịch tại Bình Thuận do VCCI Bình Thuận tổ chức

By TAD Việt Nam

Để lại bình luận của bạn:

Để lại bình luận của bạn:

Chương trình tập huấn về lập kế hoạch kinh doanh và nâng cao kỹ năng thuyết trình từ ngày 17 – 19/2020 tại Lào Cai

By TAD Việt Nam

TAD Việt Nam phối hợp với tổ chức Ade et Action và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Lào Cai lần thứ II, năm 2020. https://www.tadvietnam.com/wp-content/uploads/2020/10/5985644646350071639-1.mp4#t=,91 Để lại bình luận của bạn:

Để lại bình luận của bạn: