Chương trình Tập huấn để làm tốt du lịch cộng đồng trong Chăm sóc khách hàng và Nghiệp vụ trong khách sạn, homestay cho cán bộ Quản lý và chủ các cơ sở lưu trú tại xã Phú Cường và xã Vân Sơn huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

By TAD Việt Nam

Cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton đã từng nói “ Thật kỳ lạ nếu ai đó muốn tạo ra kết quả mới mà vẫn làm việc theo cách cũ” ! Đối với du lịch cộng đồng, chúng ta cần có những thay đổi kiến thức, kỹ năng và thái độ như thế nào để làm…

Chương trình Tập huấn cho cán bộ Quản lý, nhân viên về Thái độ phục vụ tích cực – chuyên nghiệp, chăm sóc khách hàng và Nghiệp vụ trong khách sạn tại Le Champ Tú Lệ Resort, Yên Bái

By TAD Việt Nam

Khi khách không hài lòng, họ thường nói: “ghét cái THÁI ĐỘ”. Kỹ năng, kiến thức có thể đào tạo được… Thái độ cần phải do nhận thức để biểu hiện thành Hành vi phục vụ… THÁI ĐỘ TÍCH CỰC đem lại cho chúng ta không chỉ kết quả tốt đẹp trong công việc mà…